Algemene Informatie

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Algemene informatie over onze verenigingDe christelijke wandelsportvereniging cwsv “Marijke” werd in 1955 opgericht met als doel de wandelsport te beoefenen. In die tijd werd er nog geuniformeerd en in groepsverband gewandeld. Marijke had verschillende jeugdgroepen en een seniorengroep.


De leden werden meestal op zaterdagmiddag met een touringcar opgehaald en namen deel aan, de wandetochten in de regio, die door bij de bond aangesloten clubs werden georganiseerd.


In de jaren 50 t/m 70 had cwsv “Marijke” zo’n 100 tot 150 leden.


cwsv “Marijke” is aangesloten bij de kWbN, die in 2015 is ontstaan uit een fusie tussen de NWB-provinciale bonden en de KNBLO-wandelkringen.


De vereniging heeft op 1 januari 2019 ca. 40 leden die deelnemen aan wandeltochten van +/- 15 kilometer en meer. Er wordt in principe alleen deelgenomen aan wandeltochten, die door bij de wandelsportbonden aangesloten verenigingen of organisaties worden georganiseerd. Vanwege de christelijke oorsprong van de vereniging wordt in principe alleen de zaterdag gewandeld en worden op zondag georganiseerde tochten slechts bij uitzondering in het wandelprogramma opgenomen.


De wandelsport is in de loop der jaren sterk veranderd; van geuniformeerd marcheren in groepsverband tot de huidige vorm die we ‘sportieve recreatie’ noemen. De wandelaars gaan met elkaar naar de wandeltochten, maar ieder kiest ieder zijn eigen afstand en tempo.


Jeugdigen vanaf ca.12 jaar kunnen lid van "Marijke" worden wanneer zij zelfstandig aan wandeltochten van minimaal 15 kilometer kunnen en willen wandelen.


In de ledenvergadering die elk jaar eind februari of begin maart wordt gehouden wordt het zgn. wandelprogramma vastgesteld. In overleg met de leden wordt bepaald aan welke wandeltochten we in het lopend jaar zullen deelnemen. Bij het vaststellen dat wandel-programma wordt gelet op de kwaliteit van de georganiseerde wandeltocht. Zaken zoals; auto-vrije parkoersen, natuurschoon, start- en rustaccommodaties en EHBO spelen een belangrijke rol bij de selectie.


"Marijke" organiseert het gezamenlijk vertrek en vervoer vanaf Barendrecht naar de wandeltocht, waarbij gebruik wordt gemaakt van de auto’s van de leden. De leden die hun auto beschikbaar stellen voor de heen- en terugreis naar een wandeltocht krijgen een vergoeding voor de gereden kilometers. De wandelaars kunnen zich op de website van de vereniging aanmelden voor de tochten die op het programma staan en aangeven of ze hun auto beschikbaar stellen en/of dat ze zelf naar de startlokatie reizen.


Een of twee maal per jaar organiseert “Marijke” zelf een wandeltocht van uit een startlocatie in Barendrecht. In het voorjaar is dat de bekende Marijkewandeltocht die op 10 juni 2023 voor de 66e maal werd georganiseert en in het najaar t.w. 7 oktober 2023 wordt, in samenwerking met de Rotterdamse vereniging SDS, de BARO-DUBBEL wandeltocht, voor de 6e maal georganiseert.


Centraal in het jaarlijkse wandelprogramma staat de deelname aan de "4Daagse van Nijmegen". Het wandelprogramma is in het voorjaar in toenemende mate afgestemd op de komende 4Daagse. De afstanden die op de zaterdagse wandeldagen worden aangeboden worden steeds langer. Het doel is iedereen de gelegenheid te bieden goed voorbreid aan de start van de 4Daagse te verschijnen. De vereniging heeft contacten met een school in Nijmegen al waar in de 4-daagseweek ruimte wordt gehuurd. We verblijven in het schoolgebouw; We overnachten in de leegstaande klaslokalen op meegebrachte veld/luchtbedden, een cateraar zorgt voor het eten, in de sport-accomodatie van de school kan worden gedouched. We gaan meestal met de fiets naar de start van de 4Daagse. Door vrijwilligers worden langs de route van de 4Daagse ‘eigen’ verzorgings-posten ingericht. ’s Avonds maken we het gezellig met elkaar en indien noodzakelijk is er altijd een EHBO-er of blarenprikker aanwezig.


Naast al het wandelen wordt jaarlijks een dagje uit georganiseerd. In principe gaan we de gehele dag op stap en wordt ook de inwendige mens niet vergeten.


De jaarlijkse ledenvergadering wordt elk jaar in de laatste week van februari of begin maart gehouden. Op deze vergadering worden de financiële en secretariële stukken beoordeeld, bestuursverkiezingen gehouden, het wandelprogramma van het lopende jaar vastgesteld en tal van andere zaken die de vereniging betreffen, behandeld.


Contributie:

Seniorleden van 16 jaar en ouder betalen Euro 8,50 per maand

Juniorleden t/m 15 jaar betalen Euro 6,50 per maand. Hiervan wordt met name het inschrijfgeld voor de tochten (zonder belonning) en de autokostenvergoeding voor de chauffeurs betaald.


Tot slot nog de samenstelling van het huidige bestuur:

Voorzitter:
Secretaris: Mw. M van Eekelen
Penningmeester: Dhr. Joop Delmee
Bestuurslid: Vacant
Bestuurslid: Dhr. Philip Roodzant
Bestuurslid: Dhr. Otto Franeker


U kunt contact met het bestuur opnemen via deze link: contact