Historie

De geschiedenis van onze vereniging

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

 De geschiedenis van onze vereniging

 De Christelijke Wandelsport Vereniging “cwsv Marijke” is in 1955 opgericht en heeft zich sindsdien ten doel gesteld om de wandelsport te beoefenen. Aanvankelijk was zij aangesloten bij de bestaande christelijke wandelsportorganisaties NCWB en later de PCWO. Nadat beide organisaties in de loop der jaren werden opgeheven heeft “Marijke” zich aangesloten bij de NWB (Nederlandse WandelBond). Daarbij valt zij onder de afdeling Zuid-Holland (ZHWB) die de directe belangen van de wandelsportverenigingen in deze provincie vertegenwoordigt.

In het verleden werd de wandelsport uitsluitend geüniformeerd en in groepsverband beoefend. Er werd deelgenomen aan wedstrijden en/of competities. Er waren zowel jeugd- als seniorgroepen die aan deze verschillende wedstrijden deelnamen.

Vanaf de oprichting tot in de jaren ’70 werd deze vorm van wandelsport, die we tegenwoordig niet of nauwelijks meer kennen, het meest beoefend. In die tijd werd door “Marijke” soms wel met 5 of 6 groepen aan deze wandeltochten deelgenomen. “Marijke” had in die jaren zo’n 150 tot 200 leden, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën.

De deelname aan de 4-Daagse van Nijmegen heeft vanaf de beginjaren van de vereniging een belangrijke rol in het jaarlijkse wandelprogramma gespeeld. Al vanaf de eerste jaren wordt in Nijmegen een school gehuurd waarin de vereniging haar intrek neemt. Daar verblijven de wandelaars, wordt voor ze gezorgd en gekookt en van daaruit worden de deelnemers ook tijdens de wandeldagen verzorgd. Ook de eerste jaren werd uitsluitend in groepsverband aan de 4-Daagse deelgenomen. Tegenwoordig moet iedereen zich individueel inschrijven maar wordt onderweg collectief van de door de vereniging ingerichte verzorgingsposten gebruik gemaakt.

De jeugdleden van de vereniging namen in de jaren ’70 en ’80 met veel plezier deel aan de Jeugd 4-Daagse in Breda, alwaar de Marijkeleden graag geziene gasten waren. Ook daar werd elk jaar voor de deelnemers een accommodatie gehuurd en werden vaders en moeders ingeschakeld om te begeleiden, te koken en te verzorgen.

Naast de wandelsport die hoofdzakelijk vanaf het voorjaar tot in de herfst werd beoefend, was er een rijk verenigingsleven met diverse activiteiten het gehele jaar door. In de winter, waarin vrijwel niet werd gewandeld, werd met name voor de jeugdleden elke zaterdag een activiteit georganiseerd. Aan het eind van de winter mondde dat altijd uit in een groot jaarfeest dat in een zaal van de grote kerk in Barendrecht werd gehouden. Op het jaarfeest werden verschillende toneelstukjes, die in de winter geoefend waren, opgevoerd. Hoogtepunt daarvan was altijd het kluchtige toneelstuk dat door de seniorengroep werd opgevoerd. Verder waren er bingoavonden, verrassingswandelingen, en verenigingsuitjes.

Elk jaar werd in augustus de “Marijketocht” georganiseerd, waaraan soms wel 3500 wandelaars aan deelnamen. In de jaren ’70 en ’80 werd in de maand juni een nachttocht van 40, 50 en 60 km georganiseerd, die vooral als training voor de 4-Daagse gold. Later werd hieraan een 25 km tocht verbonden die ook voor zogenaamde niet-wandelaars een leuke uitdaging was. Toen de deelnemersaantallen terugliepen, werd met deze activiteit gestopt en werd de jaarlijkse Marijketocht naar juni verplaatst. De lange afstanden werden naar de dagtocht verplaatst zodat de Marijketocht nu nog steeds als een serieuze uitdaging en/of een nuttige training voor de 4-Daagse kan worden beschouwd.

In de jaren ’80 is het geüniformeerd en in groepsverband wandelen in verval geraakt. Vanaf toen heeft Marijke zich ontwikkeld tot de vereniging zoals ze nu bestaat. Mede doordat de jeugd steeds minder belangstelling voor de geüniformeerde wandelsport kreeg, werd deze vorm van wandelen in die tijd vaarwel gezegd.